Αιγυπτιακό εγχειρίδιο διαδηλώσεων

2011-02-17 12:01

Εδώ έχει και την ελληνική μετάφραση:

Εγχειρίδιο διαδηλωτών (Αίγυπτος).pdf (2,2 MB)